W80/30TA
W80/30TA

ตู้แขวน SIZE : 25x80x30cm. ราคา ฿1,890 ลดเหลือ ฿1,425.- (including 7 % tax) รับประกันการใช้งานปกติ2ปี ส่งฟรีกรุงเทพฯ&ปริมณฑล (ถ้าต้องการติดตั้งคิดเพิ่ม 100฿)

press to zoom
W80-60S
W80-60S

ตู้แขวน SIZE : 35x80x60cm. ราคา ฿3,100 ลดเหลือ ฿2,325.- (including 7 % tax) รับประกันการใช้งานปกติ2ปี ส่งฟรีกรุงเทพฯ&ปริมณฑล (ถ้าต้องการติดตั้งคิดเพิ่ม 100฿)

press to zoom
BX01
BX01

ตู้แขวนในห้องน้ำ SIZE : 21x52x60 cm ราคา ฿1,370 ลดเหลือ ฿1,029.- (including 7 % tax) รับประกันการใช้งานปกติ2ปี ส่งฟรีกรุงเทพฯ&ปริมณฑล (ถ้าต้องการติดตั้งคิดเพิ่ม 100฿)

press to zoom
BX02
BX02

ตู้แขวนในห้องน้ำ SIZE : 20x50x60 cm ราคา ฿1,390 ลดเหลือ ฿1,045.- (including 7 % tax) รับประกันการใช้งานปกติ2ปี ส่งฟรีกรุงเทพฯ&ปริมณฑล (ถ้าต้องการติดตั้งคิดเพิ่ม 100฿)

press to zoom
WP80-60
WP80-60

ตู้แขวนบานเปิดกระจกคู่ SIZE : 35x80x60cm. ราคา ฿3,410 ลดเหลือ ฿2,559.- (including 7 % tax) รับประกันการใช้งานปกติ2ปี ส่งฟรีกรุงเทพฯ&ปริมณฑล (ถ้าต้องการติดตั้งคิดเพิ่ม 100฿)

press to zoom
WS 15/30A
WS 15/30A

ตู้แขวน SIZE : 25x150x30cm. ราคา ฿1,630 ลดเหลือ ฿1,222.- (including 7 % tax) รับประกันการใช้งานปกติ2ปี ส่งฟรีกรุงเทพฯ&ปริมณฑล (ถ้าต้องการติดตั้งคิดเพิ่ม 100฿)

press to zoom
WN80-30S
WN80-30S

ตู้แขวน SIZE : 25x80x30cm. ราคา ฿1,290 ลดเหลือ ฿969.- (including 7 % tax) รับประกันการใช้งานปกติ2ปี ส่งฟรีกรุงเทพฯ&ปริมณฑล (ถ้าต้องการติดตั้งคิดเพิ่ม 100฿)

press to zoom
W 80/30 A
W 80/30 A

ตู้แขวนบานเปิดเดี่ยว SIZE : 25x80x30cm. ราคา ฿1,250 NET (including 7 % tax) รับประกันการใช้งานปกติ2ปี ส่งฟรีกรุงเทพฯ&ปริมณฑล (ถ้าต้องการติดตั้งคิดเพิ่ม 100฿)

press to zoom
W12/60A
W12/60A

ตู้แขวน SIZE 30x120x60cm. ราคา ฿4,500 ลดเหลือ ฿3,395.- (including 7 % tax) รับประกันการใช้งานปกติ2ปี ส่งฟรีกรุงเทพฯ&ปริมณฑล (ถ้าต้องการติดตั้งคิดเพิ่ม 100฿)

press to zoom
W12/60-3A
W12/60-3A

ตู้แขวน SIZE : 30 x 120 x 60 cm ราคา ฿4,100 ลดเหลือ ฿3,099.- (including 7 % tax) รับประกันการใช้งานปกติ2ปี ส่งฟรีกรุงเทพฯ&ปริมณฑล (ถ้าต้องการติดตั้งคิดเพิ่ม 100฿)

press to zoom