SH-01-1
SH-01-1

ตู้เก็บรองเท้าบานเปิด SIZE : 35X80X100 cm. ราคา ฿4,180 ลดเหลือ ฿3,135.- (including 7 % tax) รับประกันการใช้งานปกติ2ปี ส่งฟรีกรุงเทพฯ&ปริมณฑล

press to zoom
SH - 02
SH - 02

ตู้เก็บรองเท้า2บานเปิด+1ลิ้นชัก SIZE : 35x80x100cm. ราคา ฿5,120 ลดเหลือ ฿3,850.- (including 7 % tax) รับประกันการใช้งานปกติ2ปี ส่งฟรีกรุงเทพฯ&ปริมณฑล

press to zoom
SH 03
SH 03

ตู้เก็บรองเท้าบานเลื่อน พร้อมเบาะนั่งบุPVC SIZE : 40x120x45 cm. ราคา ฿4,270 ลดเหลือ ฿3,222.- (including 7 % tax) รับประกันการใช้งานปกติ2ปี ส่งฟรีกรุงเทพฯ&ปริมณฑล

press to zoom
SH 04
SH 04

ตู้เก็บรองเท้าบานเปิด + 2ลิ้นชัก พร้อมเบาะนั่งบุPVC SIZE : 40x120x45 cm. ราคา ฿4,900 ลดเหลือ ฿3,675.- (including 7 % tax) รับประกันการใช้งานปกติ2ปี ส่งฟรีกรุงเทพฯ&ปริมณฑล

press to zoom