CT 122 (มองจากด้านหน้า)
CT 122 (มองจากด้านหน้า)

COUNTER แบบ 2 ลิ้นชัก SIZE : 60x120x110.6cm. ราคา ฿7,870 ลดเหลือ ฿5,909.- (including 7 % tax) รับประกันการใช้งานปกติ2ปี ส่งฟรีกรุงเทพฯ&ปริมณฑล

CT 122 (มองจากด้านใน)
CT 122 (มองจากด้านใน)

COUNTER แบบ 2 ลิ้นชัก SIZE : 60x120x110.6cm. ราคา ฿7,870 ลดเหลือ ฿5,909.- (including 7 % tax) รับประกันการใช้งานปกติ2ปี ส่งฟรีกรุงเทพฯ&ปริมณฑล