C a b i n e t a r t    B y    M d e c

W h i t e     F u r n i t u r e

Brand : Cabinetart เริ่มต้นขึ้นในปี 2550

เป็น .. ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของบริษัท  ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นผลิตผลที่เกิดจาก การออกแบบทางด้านศิลปะ เพื่อ .....

การประดับ ตกแต่ง และเก็บสิ่งของที่เรารัก ให้เป็นระเบียบ ในคราวเดียวกัน เราคิดค้นประดิษฐ์ขึ้น ...

เพื่อตอบโจทย์ให้กับ ... ผู้ที่ รักสีขาว ดูสะอาดตา เรียบง่าย แต่มีดีไซน์ แข็งแรง ทนทาน และที่เป็นจุดเด่นของ Cabinetart ...  คือ " ราคาประหยัด " 

อีกทั้ง เฟอร์นิเจอร์สีขาว ยังเป็นสินค้าที่เข้ากันได้กับทุกโทนสีของห้อง เหมาะสำหรับอาคารบ้านเรือน และ ทุก lifestyle ของคุณ