HTB 16
HTB 16

ตู้ล๊อคเกอร์ SIZE : 20x120x90cm. ราคา ฿3,590 ลดเหลือ ฿2,699.- (including 7 % tax) รับประกันการใช้งานปกติ2ปี ส่งฟรีกรุงเทพฯ&ปริมณฑล

press to zoom
SBD02
SBD02

ตู้ลิ้นชัก SIZE : 40x90x60.8cm. ราคา ฿5,270 ลดเหลือ ฿3,990.- (including 7 % tax) รับประกันการใช้งานปกติ2ปี ส่งฟรีกรุงเทพฯ&ปริมณฑล

press to zoom
SBR06
SBR06

ตู้เข้ามุม SIZE : 35x35x100cm. ราคา ฿1,420 ลดเหลือ ฿1,069.- (including 7 % tax) รับประกันการใช้งานปกติ2ปี ส่งฟรีกรุงเทพฯ&ปริมณฑล

press to zoom
SB 10-2
SB 10-2

ตู้หนังสือ SIZE : 40x120x81.4cm. ราคา ฿3,730 ลดเหลือ ฿2,797.- (including 7 % tax) รับประกันการใช้งานปกติ2ปี ส่งฟรีกรุงเทพฯ&ปริมณฑล

press to zoom
SB04
SB04

ตู้ข้าง TV หน้าบานกระจก SIZE : 40x40x85cm. ราคา ฿3,150 ลดเหลือ ฿2,369.- (including 7 % tax) รับประกันการใช้งานปกติ2ปี ส่งฟรีกรุงเทพฯ&ปริมณฑล

press to zoom
MSD3392
MSD3392

ตู้หนังสือ SIZE : 30x80x180cm. ราคา ฿4,450 ลดเหลือ ฿3,339.- (including 7 % tax) รับประกันการใช้งานปกติ2ปี ส่งฟรีกรุงเทพฯ&ปริมณฑล

press to zoom
MSD3392G
MSD3392G

ตู้หนังสือ หน้าบานกระจก SIZE : 30x80x180cm. ราคา ฿6,490 ลดเหลือ ฿4,869.- (including 7 % tax) รับประกันการใช้งานปกติ2ปี ส่งฟรีกรุงเทพฯ&ปริมณฑล

press to zoom
SB18TAG-1
SB18TAG-1

ตู้ข้างทีวีทรงสูง SIZE : 30x40x180cm. ราคา ฿4,010 ลดเหลือ ฿3,007.- (including 7 % tax) รับประกันการใช้งานปกติ2ปี ส่งฟรีกรุงเทพฯ&ปริมณฑล

press to zoom
SB18TG3-2
SB18TG3-2

ตู้โชว์ / ตู้ข้างทีวีทรงสูง หน้าบานกระจก SIZE : 40x40x180cm. ราคา ฿4,940 ลดเหลือ ฿3,705.- (including 7 % tax) รับประกันการใช้งานปกติ2ปี ส่งฟรีกรุงเทพฯ&ปริมณฑล

press to zoom
SB 19 D2
SB 19 D2

ตู้หนังสือ + ลิ้นชัก SIZE : 30x55x220 cm ราคา ฿4,900 ลดเหลือ ฿3,675.- (including 7 % tax) รับประกันการใช้งานปกติ2ปี ส่งฟรีกรุงเทพฯ&ปริมณฑล

press to zoom