1/9

Cabinetart by mdec

 

 

เป็น .. ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของบริษัท

 

ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นผลิตผลที่เกิดจาก

การออกแบบทางด้านศิลปะ เพื่อ .....

การประดับ ตกแต่ง และเก็บสิ่งของที่เรารัก

ให้เป็นระเบียบ ในคราวเดียวกัน

เราคิดค้นประดิษฐ์ขึ้น ... เพื่อตอบโจทย์ให้กับ ... 

ผู้ที่ รักสีขาว 

ดูสะอาดตา เรียบง่าย แต่มีดีไซน์ แข็งแรง ทนทาน และที่เป็นจุดเด่นของ Cabinetart ...  คือ

" ราคาประหยัด "

 

อีกทั้ง เฟอร์นิเจอร์สีขาว

ยังเป็นสินค้าที่เข้ากันได้กับทุกโทนสีของห้อง

 

เหมาะสำหรับอาคารบ้านเรือน และ

ทุก lifestyle ของคุณ